transcriptie: Wim (herzien door Daniël)

Film van
orgel-
enthousiast

Lennaert Nijgh maakte als
eindexaminandus van de
Nederlandse Filmacademie een
film over een jonge organist

Maandagavond, Nederland 1

Lennaert Nijgh, wiens film Vox Humana maandagavond wordt uitgezonden, heeft het laatste jaar naam gemaakt als tekstschrijver van Boudewijn de Groot. Van zijn hand is o.a. het bekende 'Welterusten meneer de president'.
'Er zijn nogal wat aanvallen die niet ter zake waren op deze tekst geweest,' zegt Lennaert. 'De enige gerechtvaardigde aanval moet nog steeds komen. Er komt namelijk de regel "Vergeet het vierde van de tien geboden, die u als goed christen zeker kent" in voor. Toen de plaat was opgenomen, realiseerde ik me pas dat ik een fout gemaakt had. Het vierde gebod is: "Eert uw vader en uw moeder", ik bedoelde het zevende: "Gij zult niet doden". Toch wel gek, het Nederlands volkje staat nogal als bijbelvast bekend, maar er is niemand die me op de vingers getikt heeft.'
Lennaert Nijgh schrijft al lang. Zelfs voordat hij zelf een pen kan hanteren, dicteerde hij verhaaltjes aan zijn grootmoeder. Later schreef hij in schoolkranten, maar omdat de leerprestaties tegenvielen, werd dit door de rector verboden. Lennaert koos verschillende pseudoniemen, maar de rector herkende zijn stijl.
Aanvankelijk wilde hij poppenspeler worden, maar via het schooltoneel werd het film. En na die film kwam het tekstschrijven.
'In mijn eerste film speelde Boudewijn een rolletje. Het was in de tijd dat Jaap Fischer populair was. Onze liedjes leken dan ook op die van Fischer als een Van Meegeren op een Vermeer.'
'Vox Humana is een twintig minuten durende film over een jonge organist die oefent op het Müllerorgel van de Bavo in Haarlem. Hij leeft zich volkomen uit. Buiten dat orgel is hij een wat kouwelijke jongen. Hij moet op een bepaald ogenblik een jeugddienst begeleiden op een elektronisch orgeltje, dat een afschuwelijke bromtoon producuceert. Ik vind het orgel een bovenmenselijk instrument, waar geen orkest tegenop kan. Het orgel heeft me altijd gefascineerd. Rudolf Lucieer speelt de hoofdrol in Vox Humana, Klaas Bolt speelt in werkelijkheid het volkslied van het orgel: de Toccata van Bach. Dat tekstschrijven helpt me aan contacten voor het filmen.'

'Vind je het lied een goed uitdrukkingsmiddel om een bepaalde politieke mening te verkondigen?'
'Voor bepaalde dingen wel. Artiesten zitten altijd links. Ik ben wel van mening dat de termen rechts en links meer op een levenshouding slaan dan op de echte politiek. Zeker zoals die politiek de laatste tijd zich heeft gemanifesteerd. Gelukkig komt er nu een verscherping.'

Vlak voordat hij zich op zijn Solex, genaamd Tobias, opnieuw in het Amsterdamse verkeer mengt, vraag ik naar zijn plannen. 'Ik ga een anderhalf uur durende film maken. Het gaat over een jongeman die altijd een enorme bewondering heeft gehad voor zijn vader. In de jaren 50 komt dan aan het licht dat die vader in de oorlog als burgemeester van een middelgrote stad fout is geweest. Die jongen krijgt een verdacht etiket, omdat hij zijn vader blijft verdedigen.'

WIM BLOEMENDAAL


Lennaert Nijgh (links) en Boudewijn de Groot:
'Misschien zijn de teksten wel wat te literair.'

[Foto ontbreekt.]
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email