bron: http://www.haarlemsdagblad.nl

Step

Ik heb het al een tijdje zien aankomen. En ik hoopte nog zo dat deze beker aan ons goede Haarlem voorbij zou gaan. Nee, dus. Gisteren stond het in deze krant: ook wij zijn ten offer gevallen aan de Ziekte van Leefbaar.

Tot dusver is Haarlem verstoken gebleven van dat virus, op een enkel splinterpartijtje na. We konden nog steeds de illusie koesteren een échte stad te zijn, ongehinderd door zo'n politieke samenklontering van lokale querulanten en misnoegde middenstanders, die in kleine gemeenten de gang van zaken pleegt te belemmeren. Het heeft dus niet zo mogen zijn: 'Stadspartij wordt Leefbaar Haarlem' stond er op de stadspagina.

Uit alle hoeken en gaten komen ze tevoorschijn gekropen. Oud-raadslid B. van Tongeren - die man met dat aparte kapsel, die meeliftte op de rug van de SP en daarna ineens in de eenmansfractie Realisten 2000 veranderde - voorop. Maar die was toch om gezondheidsredenen opgestapt? Geen punt; op het horen van de toverformule 'Leefbaar!' springt Pierlala weer uit de kist. Op de voet gevolgd door alle andere familieleden van Drs. Mallebrootje, het bekende Tweede Kamerlid uit Elst, tevens uitvinder van de Haarlemmer Oliebol. (Met dank aan Remco Campert en De Volkskrant).

Politiek daklozen, verzamelen geblazen! Het Magdalenaklooster als stadhuis! Op naar de verkiezingen 2002!

Goed, het wordt er allemaal een stuk eenvoudiger op. Het verkiezingsprogramma van de Leefbaren is altijd heel simpel, meestal nauwelijks één A-viertje lang. Ze zijn in de eerste plaats overal tégen en wie er meedoet maakt ze ook niet uit. De heren Vijn en Nol zullen net zo moeiteloos worden opgezogen als het nog in leven zijnde restant van wat eens de Haarlemse krakersbeweging was. Samen tegen alles, voorwaarts!

En dat terwijl ik gehoopt had nog voor mijn overlijden al die gaten in de binnenstad bebouwd te zien worden. Met wat dan ook.

Thuis koester ik een aantal delen van het 'Verslag van het gesprokene in de vergadering van den Raad der gemeente Haarlem' uit de jaren van voor de tweede wereldoorlog. Gedrukt bij Johannes Enschedé & Zonen. Taaie kost, maar voor de liefhebber een belangrijke bron van historisch inzicht. Geloof me, in Haarlem gedraagt de tijd zich anders dan in de rest van Nederland. Waar dacht u dat onze gemeenteraad zich op vrijdag 5 maart 1937 mee bezighield?

'Het denkbeeld, om den molen De Adriaan door jonge werkloozen te laten opbouwen, ondersteunt spreker van harte'.

Goed, er is vierenzestig jaar voorbij gegaan. Maar hij stáát er. Dat lijdt geen tegenzeggen.

'De Heer Klein Schiphorst wijst op de gevaren van den autoped'.

Ook een heel belangrijk issue, aan de vooravond van de tweede wereldoorlog. En zie eens: eveneens vierenzestig jaar later gaan om de haverklap volwassen mensen, waaronder minister Pronk, op hun bek omdat ze met hun step in een putje rijden. Regeren is vooruitzien, wat u zegt.

'Leefbaar' is een begrip dat ons in Haarlem aangeboren is, daar hebben we geen partij voor nodig.


 "(c) 2000 Haarlems Dagblad" [(c) 2001 Haarlems Dagblad]

Inhoud op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email