bron: http://www.haarlemsdagblad.nl

Vrees

De mens lijdt nog het meest, door ’t lijden dat hij vreest’. Een ouderwetse wijsheid. Er kan best een bijbelvers aan ten grondslag liggen, zoals vaak het geval is. Maar het gezegde kan ook afkomstig zijn van ’Vader’ Jacob Cats, de zeventiende eeuwse staatsman die tevens dichter was. Kom daar nu nog maar eens om; niet één van onze huidige politici heeft het in zich om nog drie eeuwen later in brede kring door te klinken met tweeregelige wijsheden als ’Om de wille van de smeer, likt de kat de kandeleer’. Maar goed, om bij het begin van dit verhaal terug te komen: de moderne mens is blijkbaar niet anders dan destijds en lijdt nog steeds onophoudelijk en luidruchtig onder al het lijden dat hem in het vooruitzicht wordt gesteld. Zij het dan niet meer vanaf de kansel, maar door de eigentijdse variant daarop, door datgene wat als ’de media’ wordt omschreven.

Wat ook niet verandert door de eeuwen heen is de blindheid, waarmee de goegemeente een werkelijk aanstormend onheil in het geheel niet waarneemt.

Toen mijn lieve ouders zich in 1937 verloofden, waren beiden oprecht van mening dat er géén oorlog zou komen. Ik bestond toen nog lang niet, maar mijn moeder heeft me vele malen verteld de oude Amsterdamse notaris, bij wie ze de akte van huwelijksvoorwaarden op lieten maken, op hun geloof in de toekomst reageerde.

’Jaja,’ sprak hij. ’Dat is het optimisme van de jeugd’.

Stel dat mijn vader net zo’n druiloor geweest was als Menno ter Braak. Dan had ik nu niet eens bestaan.

Maar laat ik me beperken tot Haarlem en het leven van nu. De bovenstaande stelling gaat ook voor Haarlemmers op. Er wordt in deze krant veel gejeremieerd - lees er de ingezonden stukken maar eens op na - over een veelheid van kleinigheden. Maar tot mijn verbijstering nauwelijks over een onderwerp dat toch tamelijk vaak en al jarenlang in het nieuws is: de zogenoemde Zuidtangent. Lang geleden heb ik mij daar al eens over vrolijk gemaakt in een stukje, evenmin zonder precies te weten waar het om ging. Ik schreef dat het woord tangent me aan ’tanga’ deed denken, aan een string dus. Maar de laatste tijd worden de berichten duidelijker en luider, de gevreesde damesslip is al onder de ringvaart door, via een zwaar gesubsidieerde tunnel en straks snijdt dat ding onverhoeds dwars door Haarlems oude billen, teneinde de toch al gehavende binnenstad in noordelijke richting te verlaten. Met als bestemming IJmuiden. Godnogantoe. De trein naar IJmuiden moest zo nodig worden opgeheven. Krijgen we dat ding er voor in de plaats.

Die Zuidtangent in kwestie zal, voor zover ik heb begrepen, de gedaante krijgen van een busbaan. Een rijstrook, die op de een of andere manier niet voor ander wegverkeer toegankelijk is. Met de bedoeling dat die bus ooit door een ’light rail’ wordt vervangen. Wij oudjes noemden dat vroeger een tram, weet u nog wel? De bedoeling is, dat er dan iedere zeven minuten een stuk openbaar vervoer rijdt hetgeen de toekomstige verlossing betekenen moet voor alle verkeersproblemen.

U begrijpt dat dit machtig denkwerk niet ten stadhuize van Haarlem is geboren. Neen, dat is in hoger sferen bedacht. Weliswaar mag het Haarlems gemeentebestuur nog wel een beetje meesturen, maar écht iets veranderen aan dat billentouwtje, dat is er niet bij.

Om u even goed wakker te maken: één en ander speelt niet in de verre toekomst, maar dient over elf maanden reeds werkelijkheid te zijn.

Voor degenen onder u die géén boot hebben, is dit misschien heerlijk nieuws: dit is de laatste zomer waarin u zo vaak voor één van de bruggen moet wachten. Want volgend jaar moet de pleziervaart des nachts en in konvooi door de stad net als in Amsterdam.

En dan heb ik nog een verrassing voor de middenstand. De Gedempte Oude Gracht, die net op de schop is geweest, weet u nog wel? Die moet dan wéér op de schop, want die busbaan... Maar laat ik u niet bang maken met mijn pessimisme van de ouderdom. Niettemin: wordt vervolgd, vrees ik.


 "(c) 2000 Haarlems Dagblad" [(c) 2001 Haarlems Dagblad]

Inhoud op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email