transcriptie: Wim

De navel van mevrouw agent

Le nombril d'une femme d'agent

[TV-uitvoering door Boudewijn de Groot]

Dat alle vrouwen die u kent
een navel hebben, is geen wonder.
En bij een vrouw van een agent
is het eveneens niet zo bijzonder.
Toch is het voorgevallen
dat een heer van keurige positie
de navel zien wou van een vrouw
van een agent van de politie.

Hij klaagde op zijn oude dag:
dat ik nu al die lange jaren
wel alle soorten navels zag
die er te bedenken waren.
Die van de vrouw van een bankier
en andere heren met positie.
Maar nooit de navel van een vrouw
van een agent van de politie.

Mijn vader zag de navel
van een inspecteur zijn echtgenote.
Mijn broer heeft eens de mooie
van een burgemeestersvrouw genoten.
Mijn zoon de navel van het lief
van een minister van justitie.
Maar ik zelfs nooit die van een vrouw
van een agent van de politie.

Zo klaagde deze brave vent
over de zorgen die hem kwelden,
tot eens een vrouw van een agent
haar navel ter beschikking stelde.
Zij sprak: nu komt er dan een eind
aan die onhoudbare positie.
Ik toon u de navel van een vrouw
van een agent van de politie.

Halleluja, riep de meneer,
zijn er dan toch nog lieve mensen?
Dankt allen onze lieve Heer
voor het vervullen van mijn wensen.
Toen dook hij onder haar japon
omdat hij slechts in die positie
de navel zien kon van een vrouw
van een agent van de politie.

Maar toen hij trachtte in een plooi
van haar japon iets te ontwaren,
viel de oude heer helaas ten prooi
aan de voortgang zijner jaren.
De dood, de dood, de dood nam hem
in die merkwaardige positie.
Hij zag nooit de navel van een vrouw
van een agent van de politie.


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email