transcriptie: Wim

Een nieuwe liefde, een ander leven

Ein neue Liebe ist wie ein neues Leben

Een wonder heeft plotseling
mijn leven veranderd,
dat wonder dat ben jij,
dat ben jij.

Zijn dit nog dezelfde straten,
nog dezelfde huizen van altijd?
Of is dit toch fantasie van mij
en is er toch geen werkelijkheid?

Is dit nog dezelfde stad
die ik al zoveel jaren zo goed ken?
Alles lijkt wel op z'n kop te staan
omdat ik zo gelukkig ben.

Want met een nieuwe liefde
begint een ander leven.
Na na na na na na.
Het leed is geleden,
jij kwam en vervulde m'n liefste wens.

En met een nieuwe liefde
begint een ander leven.
Na na na na na na.
Ik ben als herboren,
ik voel me een ander mens.

Na nu begint een nieuwe tijd,
vol van warmte en van tederheid,
door jouw liefde wordt m'n mooiste droom
dan toch nog werkelijkheid.

Toen die ander mij verlaten had
werd alles donker om me heen
en ik dacht: het is gebeurd met mij,
ik blijf m'n leven lang alleen.

Toen kwam jij en alle kou verdween,
jij was de lentezon voor mij.
Toen je eindelijk in m'n armen lag,
wist ik: de winter is voorbij.

Want met een nieuwe liefde...

En met een nieuwe liefde...

Want met een nieuwe liefde
begint een ander leven.
Na na na na na na.
Maar nu begint een nieuwe tijd,
vol van warmte en van tederheid.
Door jouw liefde wordt m'n mooiste droom
dan toch nog werkelijkheid.

Maar nu begint een nieuwe tijd...


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email