transcriptie: Wim ("met dank aan Elly Nieman voor het aanleveren van de tekst")

De markiezin

La marquise

Hoort, hoort! men roert er de trom.
Hoort, hoort! men roert er de trom
al op bevel des konings
omdat de koning wandelen gaat,
zulks is het recht des konings.

De koning loopt, loopt door het bos.
De koning loopt, loopt door het bos,
loopt door het bos te dolen
en een mooi meisje, dat hij daar zag,
heeft hem zijn hart gestolen.

M'n beste markies, wie is die vrouw?
M'n beste markies, wie is die vrouw?
O, kon ik haar toch krijgen.
En de markies antwoordde hem:
Sire, het is m'n eigen.

Markies, je bent rijker dan ik.
Markies, je bent rijker dan ik
met een prinses als deze.
Als je haar aan mij geven wilt,
zal ik gelukkig wezen.

Sire, als U de koning niet was,
Sire, als U de koning niet was,
zou 'k U aan mijn degen rijgen.
Maar omdat U de koning bent,
Sire, kunt U haar krijgen.

M'n beste markies, heb geen verdriet.
M'n beste markies, heb geen verdriet.
Ik zal me dankbaar tonen,
ik zal je maken hofmaarschalk
en je met goud belonen.

Adieu mijn lief, adieu mijn hart.
Adieu mijn lief, adieu mijn hart.
Liefelijk als geen ander.
Omdat men de koning dienen moet,
scheiden wij van elkander.

De markiezin kreeg een boeket.
De markiezin kreeg een boeket
al van des konings ga(ar)de,
maar door de geur van dat boeket
stortte zij dood ter aarde.


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email