transcriptie: Wim

Tante Julia [versie met Nico Haak]

Aunt Emily

Ja tante Julia, ik lijk alweer veel ouder.
Ik speel piano als u wilt,
maar haal uw borsten van mijn schouder.

Ik was een kleine jongen, zondagochtend was een hel
en dominee vertelde me wat ik niet mocht en wat wel.
En God zag altijd alles, groot en streng als een agent.
Dus in het kerkezakje deed ik braaf mijn cent.
En zondags gingen ze naar mijn tante en dan moest ik mee.
Ik kreeg koek en natte zoenen en een kopje slappe thee.

Ja tante Julia...

Ik was een kleine jongen, als ik jarig was dan mocht
ik de kaarsjes uit gaan blazen op de taart die moeder kocht.
En mijn oma snikte even: ach alweer een jaar voorbij.
Maar niemand die ooit hoorde wat ze zacht tegen me zei.
En plotseling stond tante op en noemde me haar vent
en zei: je moet wat spelen omdat je jarig bent.

Ja tante Julia...

En nu ben ik dan ouder en nu woon ik overal.
En 's morgens weet ik vaak niet waar ik 's avonds slapen zal.
Ik reis de hele wereld rond en het zonlicht achterna.
Ik heb iedereen verlaten maar niet tante Julia.
Het is zondag, ik heb zin om naar mijn tante toe te gaan.
Als ze mij een zoen wil geven, moet ze op haar tenen staan.

Ja tante Julia...

Ja tante Julia...


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email