Type: Knipselmap

Twee Vandaag [1996]

KNIPSELS:
'Ik kan in het harnas sterven'  1996, juni 14
De Groot: "Voor de negen teksten van Lennaert op 'Een nieuwe herfst' heb ik viereneenhalf jaar moeten schooien. Met twee teksten van deze kwaliteit per jaar zou ik genoegen nemen als ik niet zou leren dat Lennaerts werktempo door iets prozaïsch als een 'deadline', mits door een buitenstaander, bijvoorbeeld een platenmaatschappij, en niet door mij, drastisch kan worden verhoogd. Nu de gang er weer een beetje inzit, hoop ik over uiterlijk twee jaar een plaat met alleen maar teksten van Lennaert uit te hebben."
"Dat is althans mijn droom. Is die vervuld, dan staat - zoals ik in '2 Vandaag' al met enig gevoel voor dramatiek memoreerde - niets me meer in de weg in het harnas te sterven. Als het maar niet gebeurt op de komende tournee."
Samensteller van knipselmap en knipsels: Daniël
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email