Type: Knipselmap

Nautilus

KNIPSELS:
"Eigenlijk bestaat er geen werkelijkheid voor mij"  1991, januari 26
Maar veel van wat de zee belooft,
blijkt even later geschreven met zout water
en de wind veegt 't weer uit. (Uit: Nautilus)
[Lennaert:] "Ik ben me heel goed bewust van de romantiek die om zee heen hangt. Waar een belangrijk deel van de pleziervaart ook op inspeelt. Toch is die romantiek niet platweg zo simpel dat je kan zeggen: dat bestaat allemaal niet. Dat is maar landrottengein. Zo simpel ligt het niet. Ik ken beroepszeevarenden en die hebben toch echt een beetje last van romantiek. Je hebt ook onder de zeevarenden negen-tot-vijf jongens. Ach, het is hetzelfde met de krant. Je hebt onder krantejongens mensen die het altijd maar over hun kleine meid hebben, en kerels die 's nachts nog effe doorhalen."
"Tegen De Wal wordt altijd sussend gezegd dat het helemaal niet zo is dat zeelieden overal opduiken. En het is in een groot aantal gevallen wel waar. Vroeger was het zelfs noodzaak. Mijn overgrootvader was voor vier jaar weg als hij scheep ging. Dan had je niet dat vrouwen meevoeren of overkwamen zoals nu. Zo hebben ze tegenwoordig het tekort aan officieren opgelost."
"De zeevarenden vormden een heel apart soort volk, tot na de oorlog. Eigenlijk zonder gezinsleven. Zonder privacy. Een rauw, zwaar leven. Als je in de geschiedenis iets langer teruggaat, dan kom je in de zeiltijd terecht. Een tijd met grote bemanningen en levens die niets waard zijn. Altijd sneuvelden er wel een paar onderweg. Die mensen werden geronseld. De Shanghai-techniek. Nou, dat wijst er op dat het allemaal niet zo'n lolletje was. De grote stroom lectuur in de negentiende eeuw over jongens die naar zee moesten, was een soort bewust toegepaste propaganda. Vroeger ging men niet naar zee, tenzij men een moord gepleegd had, of uit een andere vorm van wanhoop. Anders deed je dat niet."
"Ja, ik koketteer er mee. Als ik bewust een beeld gebruik van eilanden met tropische meisjes met rieten rokjes, dan doe ik eigenlijk hetzelfde als cartoonisten in Playboy. Als jij eilandje tekent met een palm erop, dan zijn dat pictogrammen die de lezers zó oppakken. Misschien dat onze nazaten over tweehonderd jaar zulke plaatjes alleen nog kunnen begrijpen met behulp van indrukwekkende handboeken, zo ongeveer als wij naar Jeroen Bosch kijken. Dat zijn ook geen clichés, maar archaïsche beelden. Je hebt maar een paar dingen nodig om je toeschouwers op een bepaald been te zetten."
"Hoe komt het dat we de indruk hebben dat de accordeon bij de zeevaart hoort? Dat vinden we zelfs typisch voor dat milieu. Je moet eens opletten bij commercials en zo. Als er sprake is van de zee, dan komt die trekzak tevoorschijn. Dan creëer je het sfeertje, dat iedereen oppikt. Waar komt dat nou vandaan? Aan die echte zeemansliederen, de wailing song, komt zelden een trekzak te pas. Toeval."
Samensteller van knipselmap en knipsels: Daniël
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email