transcriptie: Wim (herzien door Daniël)

Picknick [deel twee]

[begin van opname ontbreekt]

[sprekende, jonge vrouwenstem:]
"[...] tijd van drie à vier jaar
de droeve zanger heeft gezongen.
Bewaakt het trouw en bepeinst het goed,
want in lang is er niet zulk zuiver bloed
uit een brekend dichterhart gesprongen.
Bepeinst het goed en vergeet het niet,
want verstomd is van nu aan Boudewijns lied.
Heb dank, o, [beroemde ?]
voor den zilveren toon
die zacht uw lip af viel,
in 't oor van uwen vriend.
Goênacht."

[Boudewijn:]
Tot slot de blikken blazersband,
die meer dan honderd nummers kent,
het Goudgelokte Lentekind speelt fluit.
U was heel lief en joviaal,
wij zijn u dankbaar allemaal.
[sprekende, oude vrouwenstem:]
"En ook namens de ouders van de bruid!"

We gaven 'n picknick voor de elfen en de feeën,
voor de runderen en reeën,
voor z'n tweeën,
dank u zeer, u was fantastisch,
goedenacht."


Teksten op internet gezet met toestemming van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email