transcriptie: Daniël (transcriptie)

[mijn allerliefste vriendin]

[sprekende, jonge vrouwenstem:]
Ik bezweer u mijn allerliefste vriendin,
den draak hier niet mee te steken.
Er zit wezenlijk zoiets aandoenlijks in,
dat een hart er wel van moet breken.


Teksten op internet gezet met toestemming van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email