transcriptie: Wim (herzien door Daniël, v20031207)

Fanfare

A banda

Ik was alleen en was triest tot de fanfare begon.
Nu wordt de wereld voor mij een lied van liefde en zon.
En ik vergeet m'n verdriet, ik ga naar buiten en kom
om de fanfare te zien die speelt van liefde en zon.

De inspecteur van de belasting vergeet z'n [kohier].
En ook de droeve jonge dichter kijkt op van het papier.
En zelfs de zakenman die geld telt, heeft plotseling plezier
en hij fluit steeds het melodietje.

Een meisje dat van liefde droomt denkt opnieuw aan de nacht.
Een roos die treurde in de knop springt nu open en lacht.
En alle kinderen op straat zijn blij,
want de fanfare komt langs en speelt van liefde en zon.

De mensen dansen op straat omdat de lente begon.
Want de fanfare die speelt een lied van liefde en zon.
En iedereen wordt verliefd zonder te weten waarom,
[als] de fanfare maar speelt een lied van liefde en zon.

De oude heer denkt aan z'n jeugd, wordt weer jong en vol moed,
wil weer dansen op straat met een bloem op z'n hoed.
Een lelijk meisje kan het niets meer schelen,
ze hoort de fanfare voor haar alleen spelen.

De muzikanten spelen vrolijk en voor iedereen wat.
De volle maan hoog aan de hemel is verliefd op de stad.
En de agent geeft zichzelf een bon,
want de fanfare die speelt een lied van liefde en zon.

Maar al te lang duurt het niet, als de fanfare vertrekt,
heeft ieder weer z'n verdriet en weer z'n eigen gebrek.
En ieder heeft weer z'n pech, 't is net zo triest als 't begon,
want de fanfare is weg die speelt van liefde en zon.
Want de fanfare is weg die speelt van liefde en zon.
Want de fanfare is weg die speelt van liefde en zon.

Wim: Er zijn nog meer versies bekend van een Nederlandse bewerking van A Banda, waarbij Nijgh genoemd wordt als medebewerker. We noemen die van de La Banda's (1968), Johnny & Rijk (1968) en Han Grevelt (1968). De tekst is dan wel aangepast aan een ander soort luisteraar.


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email