bron: Weekend
transcriptie: Daniël (v2003-05-12)

Hit-schrijver stierf aan verdriet om de dood van zijn ouders...

Drie ex-vrouwen
aan het graf van
Lennaert Nijgh!

Astrid Nijgh, Anja Bak en Josee Koning, de drie ex-vrouwen van Lennaert Nijgh, hebben hem verleden week naar zijn laatste rustplaats gebracht. In gezelschap van zanger Boudewijn de Groot liepen zij op de Algemene Begraafplaats in Heemstede achter de kist met het stoffelijk overschot van de 57-jarige hit-schrijver naar diens graf.

In het Kennemer Gasthuis in Haarlem was Lennaert Nijgh een week eerder plotseling overleden. Hij was er veertien dagen daarvoor opgenomen nadat hij was geveld door ernstige nierproblemen, die zijn gezondheid al langere tijd ondermijnden. Kort na de opname leek het weer beter met hem te gaan, maar een week later ging zijn gezondheidstoestand opeens ernstig achteruit nadat hij door een maagbloeding was getroffen en daarbij ook nog te kampen kreeg met hartritme-stoornissen. Tot overmaat van ramp kreeg Lennaert daarbij ook nog eens ademhalingsproblemen, waardoor hij regelmatig buiten westen raakte en elke keer weer verder wegzonk. Kwam hij bij, dan drukte hij de vrienden die bij hem op bezoek waren op het hart om toch vooral goed te zorgen voor 'Mijnheer', zijn zwartwitte reuzenkater die leed aan artrose en nog maar nauwelijks kon lopen. Lennaert maakte zich grote zorgen om zijn kat, die dankzij zijn columns in de regionale krant in Haarlem en omstreken een beroemdheid was geworden. Dat 'Mijnheer' twee dagen voor de plotselinge ziekenhuisopname was overleden kon Lennaert zich in het ziekenhuis niet meer herinneren, iets wat de mensen in zijn omgeving grote zorgen baarde. Want alleen dat al wees erop hoe ernstig het gesteld was met de gezondheid van Lennaert Nijgh, die uiteindelijk bezweek aan de complicaties die hem in het ziekenhuis troffen.
Ofschoon zijn naaste familieleden wisten dat het bij lange na niet goed ging met Lennaert, waren ook zij verbijsterd toen ze hoorden dat hij plotseling was overleden. Hoe geliefd hij was bleek wel tijdens de uitvaart, die door honderden mensen werd bezocht. De aula op de Algemene Begraafplaats in Haarlem was zelfs te klein om hen allemaal te herbergen. Ook Rob de Nijs had bijvoorbeeld de moeite genomen om Lennaert nog een laatste groet te brengen. De zanger heeft veel aan hem te danken, want hij zorgde ervoor dat Rob in de jaren zeventig een geslaagde comeback maakte door hits als Malle Babbe, Zuster Ursula en Jan Klaassen, De Trompetter voor hem te schrijver. En het was Lennaert Nijgh die toen de directeur van de platenmaatschappij ervan overtuigde dat men deze liedjes met Rob de Nijs moest gaan opnemen. De platenbaas zag niets meer in De Nijs, en voelde er meer voor om voor deze liedjes een andere artiest te zoeken. Toen Lennaert daarop weigerde zijn liedjes af te staan, mocht Rob alsnog de studio in om ze op te nemen en... het werden stuk voor stuk Top 10-hits.
Ook Tineke de Nooy was op de uitvaart, met haar echtgenoot Peter Eykelenstam, en Jeroen Krabbé was gekomen met zijn vrouw Herma. Jan Rot was er, evenals Peter Koelewijn en voormalig Doe Maar-zanger Ernst Jansz. En natuurlijk ontbraken ook Elly en Rikkert niet. Zij namen in het verre verleden tal van liedjes van Lennaert op, waarvan Meester Prikkebeen misschien wel het bekendste is. En natuurlijk ontbrak Boudewijn de Groot niet op de plechtigheid. Hij was al vanaf zijn middelbare schooltijd bevriend met Lennaert, aan wie hij praktisch al zijn grote hits te danken heeft. Boudewijn werd ooit door zijn stiefbroer, die bij Lennaert in de klas zat, voorgesteld aan de schrijver en zij werden hartsvrienden. De een kon niet zonder de ander. Hoezeer ze elkaar aanvulden blijkt ook wel uit de talloze hits die Boudewijn scoorde met liedjes die Lennaert had geschreven, zoals Welterusten Meneer de President, Testament, Verdonken vlinder en Hoe Sterk Is De Eenzame Fietser. Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh gingen, nadat ze elkaar enkele jaren na de eerste grote succesperiode niet meer gezien hadden, sinds het begin van de jaren negentig als broers met elkaar om. Ofschoon Lennaert het schrijven van liedjes al jaren op een laag pitje had gezet omdat hij volgens eigen zeggen geen inspiratie meer had, besloot hij begin dit jaar toch weer achter zijn schrijftafel plaats te nemen om een aantal liedjes voor een nieuw cd-album van Boudewijn te gaan schrijven. Die plannen werden echter steeds weer naar voren geschoven, nadat Lennaert was gaan sukkelen met zijn gezondheid. De liedjes voor Boudewijn de Groot zijn er tot groot verdriet van de zanger dan uiteindelijk ook niet gekomen.

Lief en leed

Hoezeer Lennaert Nijgh gesteld bleef op de vrouwen met wie hij ooit kortere of langere tijd lief en leed had gedeeld bleek tijdens zijn begrafenis. Geen van de vrouwen met wie de schrijver was getrouwd ontbrak. Astrid Nijgh, die bijna drie jaar met de schrijver getrouwd is geweest, draagt zelfs nog altijd de naam van haar ex-man. Er zijn veel mensen die denken dat zij een zus van Lennaert is... Astrid Nijgh - Astrid de Backer is haar meisjesnaam - werd bekend door de hit Ik Doe Wat Ik Doe, die Lennaert eigenlijk schreef voor Jenny Arean. Die wilde het echter niet op de plaat zetten. Het lied werd Astrid's grote doorbraak. De zangeres besloot een einde aan haar huwelijk met Lennaert te maken nadat ze had ontdekt dat ze op vrouwen viel. Maar ondanks de breuk bleef ze contact houden met haar ex-man. Ook Anja Bak was er. Zij was bijna tien jaar getrouwd met Lennaert en werd vele jaren nadat ze hem had verlaten de derde echtgenote van Boudewijn de Groot! Ook zangeres Josee Koning, Lennaert's derde echtgenote, was gekomen. Nadat Lennaert van haar was gescheiden kwam er geen vaste relatie meer in zijn leven.
Lennaert Nijgh leed onder de eenzaamheid die door het ontbreken van een relatie in zijn leven was gekomen. Verleden jaar kreeg hij ook nog eens een flinke dreun te verwerken toen zijn vader en moeder vrij kort na elkaar overleden. Als enig kind had hij een bijzonder hechte band met zijn ouders, met wie hij dagelijks contact had. Verschil-lende mensen in de omgeving van de schrijver zijn ervan overtuigd dat het overlijden van zijn ouders hem een dusdanige knauw heeft gegeven, dat bij daardoor is gaan sukkelen met zijn gezondheid. Zij weten te vertellen dat Lennaert nooit echt over het verdriet om de dood van zijn vader en moeder is heen gekomen. Hij bezocht het graf van zijn ouders op de Algemene Begraafplaats in Heemstede waar hij nu ook zelf begraven ligt dikwijls, in de hoop er een beetje rust te vinden.
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email