De Razende Bol
[ 1978 ]
 
bron: Tekst en Uitleg/1991 (1e druk)


Tekst en Uitleg is uit de roulatie.


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Tekst en Uitleg
transcriptie: Daniël

De Batavia

Komt allen die naar de Batavia willen,
varen we uit van Hellevoetsluis,
want zodra als de wind zal waaien,
hieuwen wij 't ankertje voor de kluis.
Met de noordooster varen wij
Daveren1 en Kales2 voorbij,
langs Pleimuiden3 moeten we zeilen
en langs zo menige klip of strand,
zesendertighonderd mijlen,
eer dat we zijn in het apenland.
Zesendertighonderd mijlen,
eer dat we zijn in het apenland.

Wanneer wij dan zijn opgelaveerd,
het eiland Ambrozius4 zijn gepasseerd,
ziet wat wordt er ons dan geschonken:
man voor man een pintje wijn!

Vrolijk, we zijn er nog lange niet dronken,
totdat we in de Batavia zijn!
Vrolijk, we zijn er nog lange niet dronken,
totdat we in de Batavia zijn!

Van de Linie tot aan de Kaap
slachten wij zo menig schaap,
moeten aan land om water te halen,
daar dat fluks bederven zal.
Janmaat moet alles ten duurste betalen,
Janmaat krijgt weinig of niemendal.
Janmaat moet alles ten duurste betalen,
Janmaat krijgt weinig of niemendal.

Adieu, mijn vader en moeder en al,
zusters en broeders al in het getal
Adieu, mijn vrienden en welbeminden,
totdat ik weldra komen zal.
Vrolijk, wat zullen we dansen en springen,
roepen: ons scheepje is weer aan wal!
Vrolijk, wat zullen we dansen en springen,
roepen: ons scheepje is weer aan wal!

Zo roepen wij!
Zo roepen wij!
Viva het matrozenleven!
Laat ons elkander de hand maar geven,
sterf ik dan op zee, 't is beter dan te land,
viva het matrozenleven
in ons Nederland!
Sterf ik dan op zee, 't is beter dan te land,
viva het matrozenleven
in ons Nederland!


1 Oude naam voor Dover
2 Idem voor Calais
3 Idem voor Plymouth
4 De Abrolhos Archipel voor de kust van Brazilië, waar de schepen op de passaat langs voeren.bron: Tekst en Uitleg
transcriptie: Daniël

Het Fransche Gaatje

Halen! Het grootzeil omhoog!
Halen! De fok en de kluiver!
Halen! En vaar voor de wind!
En laat 'r door het water stuiven!
Waait het uit noord of uit west,
weet wat je dan doet, m'n maatje,
blijf uit de Stortemelk weg
en kom maar door het Fransche Gaatje.
Daar woonde eens op Vlieland-Oost
een oude zeekaptein,
die had een beeldschoon dochtertje,
haar naam was Marjolein.
Ze nam als vrijer een student,
't was niet haar vaders wil,
zo'n jongen met een botter
en een touwtje aan z'n bril.

Haar vader die bewaakte haar,
ze kwam de deur niet uit.
Hij zei: je hebt niks aan zo'n knul
met zo'n ouwe lekke schuit,
het kan ook helemaal geen kwaad
als je nog een jaartje wacht;
wie weet komt er een rijke man
met een polyester jacht.

Op zekere dag, 't was windkracht acht,
moest vader naar de wal,
hij dacht: met deze hoge zee
vaart die knul in geen geval,
op 't eiland zit mijn dochter goed,
zo blijft ze wel alleen.
Maar de botter kwam op zijn gemak
door het Fransche Gaatje heen.

Waait het uit noord of uit west,
weet wat je dan doet, m'n maatje,
blijf uit de Stortemelk weg
en kom maar door het Fransche Gaatje!
De wachter op het Vuurboetsduin
was de enige die het wist
en Keesje Koning hoorde het
op zijn beurt van Jaap List,
want Vlieland is een eiland
dus het raakte gauw bekend:
de dochter van de kapitein
heeft gevrijd met haar student.
Waait het uit noord of uit west,
weet wat je dan doet, m'n maatje,
blijf uit de Stortemelk weg
en kom maar door het Fransche Gaatje!


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Tekst en Uitleg
transcriptie: Daniël

Vaarwel mijn zoetelief

Here's Adieu Sweet Lovely Nancy

Vaarwel, vaarwel, mijn zoetelief,
vaarwel en wees getroost,
ik moet al voor een jaar of drie
gaan varen naar de Oost.
Kom neem nu deze ring van mij
en steek die aan uw hand,
ten teken dat ik denk aan u
daar in dat verre land.

Want daar aan Soerabaja's kust
zie ik u niet, mijn lief;
ik schrijf uit iedere havenstad
zo menig lange brief.
Drie jaren blijft geen mens alleen,
geen man en ook geen vrouw,
maar waar dan ook mijn lijf mag zijn,
mijn hart blijft steeds bij jou.

Als ginds de hemel donker wordt,
daar boven Penningsveer,
dan loop ik haast alle dagen
den dijk al op en neer.
Ik denk aan u, mijn lieve man,
dat u de Heer behoed'
want op d'oceaan moest je varen gaan,
zoals een zeeman doet.

De mulder, boer en timmerman
die liggen op één oor,
terwijl wij arme drommels hier
moeten ploegen de golven door.
De officiers bevelen ons,
in naam der Compagnie
klimmen wij in 't want
voor het vaderland
en Koning Willem Drie.

Maar eens dan keert ons scheepje terug,
met rijke buit belaân,
dan kunnen wij naar vrouw en kind
en naar onze meisjes gaan.
We drinken bier en brandewijn
en roepen luid Hoezee!
En als ons geldje is verdaan
gaan wij aanstonds terug naar zee.


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Tekst en Uitleg
transcriptie: Daniël

De Razende Bol

[op de melodie van Gezang 192 O Jezus' Naam]

Daar buiten voor Den Helder,
daar ligt de Razende Bol,
daar ligt de zee zo droevig
met vele wrakken vol.
En het was in vierenzeventig,
in maart al van dat jaar,
toen raakte door onachtzaamheid
daar een zeiljacht in gevaar.

De mannen van de reddingboot
staan klaar bij dag en nacht,
ook voor het helpen in de nood
van zo'n onnozel jacht.
En terstond voer de Suzanne toen
met de Christiaan Huygens uit,
waar de branding raast
van de Noorderhaaks,
met volle kracht vooruit.

En de Christiaan Huygens sloeg daar om
en de branding zoog hem mee
en twee man van de reddingboot
zijn gebleven in de zee.
En het was niet voor een visserman
of een vrachtschip in de nood,
maar voor 't plezier van een rijke mof
vonden twee man daar de dood.

En de landrot speelt graag schipper en
zoekt romantiek op zee,
maar vergeet als ie met z'n leven speelt:
de zee speelt het spel niet mee.

En daar buiten voor Den Helder,
daar ligt de Razende Bol.


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email