bron: Paasfuif programma-boekje
transcriptie: Daniël

Paasfuif [transcripties]

1 en 2 april

[Incompleet]

Met dank aan Peter Vons voor het beschikbaar stellen van SCANS.


Teksten op internet gezet met toestemming van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Paasfuif programma-boekje
transcriptie: Daniël

PROLOOG

Burgers,boeren,buitenlui!
Dames,Heren en Docenten!
Kortom: Hooggeëerd Publiek!
Nu opgelet:het speeluur slaat,
Wilt Uw wild geraas nu staken,
Houdt nu op malkaar Uw kaken,
En ziet,hoe het beginnen gaat.

Men voegt het woord nu bij de daad,
En gaat Ulieden hier vermaken,
Halen,dat doek, Gij wakk're snaken,
Dat men het spel beginnen laat!

Minerva's tempel zij een oord
Van louter zang en vreugd en dans
Totdat de ochtend gloort.

Geef nu de zotheid eens een kans;
En luistert naar der dwazen woord:
Met minder ernst meer mans!


Teksten op internet gezet met toestemming van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Paasfuif programma-boekje
transcriptie: Daniël

I. Wij zijn het Kennemer (koor)

Wij zijn het Kennemer,(bis)
Wij zijn het Kennemer Cabaret,
En om de Kennemers (bis)
En om de Kennemers hebben wij pret
Want er gebeuren soms rare dingen
Heelgeschikt om een lied over te zingen,

De rector die verbiedt weer iets
Je mag niet eens meer op de fiets
Je hoofd wordt in elkaar geramd
Met boekenwijsheid volgestampt
Met Ceasar en met Cicero
't Is zo fijn op het M.O.

Wij zijn het Kennemer,(bis)
Wij zijn het Kennemer Cabaret,
En om u, meneer,
En om u, mevrouw, hebben wij pret
Want er gebeuren soms rare dingen
Heel geschikt om een lied over te zingen,
Je wordt gemarteld en gekweld
Je hersens worden uitgepeld
En thuis begint de grootste last
Daar wacht de hele boekenkast
Met Shakespeare, Vondel en Rousseau
't Is zo fijn op het M.O.


Teksten op internet gezet met toestemming van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Paasfuif programma-boekje
transcriptie: Daniël

II. De Tapkast. (koor)

refrein:
 Geen bier,geen borrel en geen wijn,
 maar in de Tapkast is ie desondanks fijn,
 Geen bier,geen borrel en geen wijn,
 Maar in de Tapkast is ie fijn!
 
-------
 1.Hier wordt geredeneerd,
 Hier wordt geresideerd
 Gekletst en nagedacht
 En voor het nageslacht
 De hele toestand netjes genoteerd
 En de rest gefantaseerd
 
refr.
 
 2.Hier zit de magistraat,
 Hier zit de bureaucraat,
 Hij heeft het druk,meneer
 Hij heeft geen leven meer,
 Maar met de koffie weet ie desondanks wel raad
 Dus Walgien staat steeds paraat
 
refr.
 
 3.Hier is het hoofdkwartier
 Van heel het schoolvertier
 En van de KLV
 En van de CVB
 Maar eerst een bakkie koffie,geen gemier,
 Meneer Walgien,kom even hier!


Teksten op internet gezet met toestemming van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Paasfuif programma-boekje
transcriptie: Daniël

III. Ik weet nog goed de eerste dag (Machteld v.Overbeek en Ruud Stam)

Ik weet nog goed de eerste dag dat wij elkaar ontmoetten,
Wij waren alletwee te laat en moesten daarvoor boeten,
Drie ochtenden om kwart voor acht
Dat hadden we eigenlijk wel verwacht
Maar dat het zo zou worden,nee,dat had ik niet verwacht.

Drie kwartier alleen met jou,dat leek te veel voor beiden,
Het kon onmogelijk anders meer, het was niet te vermijden
Je keek me soms zo vragend aan,
Dat kon je echt niet goed weerstaan,
En na een tijdje aarzelen ben ik met jou gegaan.

En hier staan wij nu met z'n twee,en onze lieve kleine,
Die zal wel na verloop van tijd,op ' Kennemer verschijnen.
En ook weer onder Nederlands
Bestaat er dan een grote kans
Dat hij hetzelfde doet als wij:
Wij zijn geslaagd met glans!


Teksten op internet gezet met toestemming van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Paasfuif programma-boekje
transcriptie: Daniël (v2004-09-30)

IV. Onze zoon moet professor worden (de leerlingen)

refrein:
 Onze zoon moet professor worden,
 Niet zo'n ouwe,zo'n verdorde,
 Maar een jongen die de wetenschap van dienst kan zijn
 En met alle faculteiten in zijn brein
 
 Onze zoon moet zonder falen
 Ieder doctoraal behalen
 En dan na verloop van tijd
 Verdient ie centen aan de universiteit
 
-------
1.Meester, ik schrijf nu mijn zoon bij u in,
 Leer hem dus maar goed,
 a,b,c,één twee drie, lijdende zin,
 En hoe je rekenen moet.
 
 Kereltje, doe nu maar heel goed je best
 En let maar flink op,
 Want als je eenmaal een schooljaar verpest,
 Dan haal je nooit meer de top.
 
refr.
 
2.Rector,mag zoonlief bij u op de school?
 Hij heeft veel verstand.
 Leert u hem dan ieder chemisch symbool
 En welk gas makk'lijk brandt.
 
 Och mevrouw, is ie dat eigenlijk wel waard?
 Het dunkt me van niet,
 Volgens mij is hij niet snugger van aard
 Als je het ventje zo ziet.
 
refr.
 
3.Meester,mag zoonlief bij u in de leer?
 In 't schoenlappersvak,
 Want op de MULO daar lukt het niet meer,
 Laatst zei hij:moeder, ik zak!
 
allen:
 
 Zie eens wat zoonlief ervan heeft gemaakt!
 Wat heeft ie gedaan?
 Diep in de middenstand vastgeraakt,
 Centen zijn nu van de baan.
 
 Onze zoon moest professor worden,
 niet zo'n ouwe,zo'n verdorde,
 Maar een jongen die de wetenschap van dienst kon zijn
 En met alle faculteiten    in zijn brein.
 Onze zoon moest zonder falen
 Ieder doctoraal behalen,
 En,nu na verloop van tijd,is hij een middenstander
moeders wil ten spijt!


Teksten op internet gezet met toestemming van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Paasfuif programma-boekje
transcriptie: Daniël

V. Eduard en Lodewijk (Wiebe Hartog en Jan Zwart)

refrein:

Eduard en Lodewijk,
Maken alles tot een lijk,
Lijken van de mensen die het Kennemer bezoeken,
Eduard en Lodewijk
kijken echt niet op een lijk,
Zeker niet als zij er niet zo ver voor hoeven zoeken!

1.Eduard, Lodewijk,
 Wij zijn twee snaken,
 Die alles kraken wat Kennemer is.
 En daarbij
 Slopen wij
 Ook de gebouwen
 Waar zij zich ophouwen,
 Als er maar een Kennemer is.
 
2.Eduard gaat van start
 Slechts met wat buskruit
 Resultaat slechts een gebroken ruit,
 De rest die staat nog overend.
 Dynamiet lukt ook niet,
 De lont wil niet branden,
 Resultaat kapotte handen en
 drie weken bed voor d'arme vent.
 
3.Lodewijk,met zijn kijk,
 Op dat soort zaken,
 Wil meteen de boel maar staken want
 Hij ziet er toch geen gat meer in.
 Als 't niet lukt,wij bedrukt
 Maar weer naar huis toe,
 't Ging weer niet,verdomme-nog-an-toe,
 Dat kost ons zeker weer een min!
 
4.Eduard,Lodewijk,
 Gaan 'tweer proberen,
 U kunt nu goed van ons leren hoe
 Men van dat ding een puinhoop maakt.
 Een puinhoop maakt!


Teksten op internet gezet met toestemming van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Paasfuif programma-boekje
transcriptie: Daniël

VI. De Secretaris (Frank Steensma en Ton Domingo)

refrein:
Alstublieft een formulier
Tekent u maar even hier,
Als u niet schrijven kunt dan zet u maar een kruis,
Geef het nu maar gauw terug,
Toe meneer ,een beetje vlug,
Want ik wil ook graag om vijf uur weer naar huis.
Al die namen,al die cijfers,
Van de thuis- en overblijvers,
Lange lijsten,grote vellen,
Nummers die je op moet tellen
Terwijl het zweet met druppels op je voorhoofd staat,
En het toch uren duurt eer je 't gebouw verlaat!

Ik ben de secretaris van de directeur,
Die zit wat verder op,linksaf,de tweede deur,
Ik moet de berichten die hij stuurt,op stencil zetten,
En verder op de goede gang van zaken letten,
Als u soms op school wilt overblijven,
Dan moet u hier,op deze lijst,uw naam bijschrijven,
Wilt u naar school toe in uw eigen mooie auto,
Dan krijgt u een persoonsbewijs - met foto.

Zeg meneer,ik zou u even willen vragen,
Is 't nog niet verplicht om een uniform te dragen?
Is het verboden om te roken in de gangen?
Of om een baardje aan je kin te hebben hangen?
Is een jasje of een stropdas soms verplicht?
En moet bij de meisjes ook....dit knoopje dicht?
Is 't dan niet beter  om Commerius te zeggen,
Die zaak aan de Commissie voor te leggen?


Teksten op internet gezet met toestemming van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Paasfuif programma-boekje
transcriptie: Daniël

VII.Chocomel-tango (Malliet Adrian en Pieta Sneller)

Chocomel,chocolademelk,
Is beter voor elk dan gewone melk.
Want de gezondheid des leerlings gaat ach teruit,
Vandaar dit wijs,wetenschappelijk besluit.
Van tien over achten tot kwart over één,
Zolang blijft geen kind zonder melk op de been.
Medici,van de voedingsraad,
Stonden voor heel Neêrlands jeugd paraat,
Van kleuterleeftijd tot volwassenheid
Is chocomel een noodzakelijkheid.

Chocomel,chocolademelk,
Is beter voor elk dan gewone melk.
Voor zeven bekers betaalt u een gulden maar,
En elke week staan er twee moeders klaar.
Als één van de moeders zich dadelijk opgeeft,
Dan hoop'we dat men straks een voorraadje heeft,
U staat dan,de hele pauze door
Bedrijvig de melk in te schenken voor
De lieve jeugd,die het zoooooo hard nodig heeft,
Zodat men nu naar verbetering streeft.


Teksten op internet gezet met toestemming van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Paasfuif programma-boekje
transcriptie: Daniël

VIII.Finale (alle medewerkenden)

muziek: Ralph Benatzky

             Kenneme Lache (3 maal)
             Om wat u daarnet heeft gezien.
Zit niet te huilen,
Zit niet te pruilen,
Op het Kennemer is het toch ook wel fijn,
En we willen daar en nergens anders zijn,
Zit niet te huilen,
Om wat u daarnet heeft gezien!


Teksten op internet gezet met toestemming van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email