Mensen om me heen
(1967)
 
bron: Tachtig teksten/1975


Tachtig teksten is uit de roulatie.


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Tachtig teksten
transcriptie: Daniël

Ballade van de vriendinnen van één nacht

Wel ben ik liever thuis dan in een kroeg,
maar thuis sluipt 's nachts de stilte om me heen
en denken over jou deed ik genoeg,
dus blijf ik dan maar liever op de been,
want slapen gaat allang niet meer alleen.
Alleen is maar alleen, ik ken de stad,
wanneer ik eenmaal lastig ben en zat
is ieder lichaam even warm en zacht
en helpt vergeten wat ik eenmaal had.
Zo ken ik mijn vriendinnen van één nacht.

Wanneer de dag komt zie ik pas mijn prooi;
daar naast me slaapt een onbekend gezicht
en is ze 's morgens vroeg niet meer zo mooi
als gisteravond met dat roze licht,
dan doe ik maar weer gauw mijn ogen dicht.
Het was misschien wel fijn voor deze keer,
ik ga en kom na deze nacht nooit weer
en als ze mij ontmoet en vragend lacht,
dan denk ik: wie ben jij nu ook al weer?
Zo ken ik mijn vriendinnen van één nacht.

Soms droom ik half dat ik weer iets herken:
een geur van haar, een lach waar ik van hou,
maar al te goed weet ik dan waar ik ben,
hier lig ik met een vreemde blote vrouw
en niemand op de wereld lijkt op jou.
Maar blijf ik 's avonds thuis, dan wordt het stil,
die kamers vol van toen, ze zijn zo kil,
ik vlucht de stad in en ga weer op pad
en breng mezelf opnieuw waar ik niet wil.
Zo ken ik mijn vriendinnen van één nacht.

Envooi
Prinsesjes lief, als iemand jullie kwetst,
of sletten noemt, of over zeden zwetst,
laat hem een ziekte krijgen vol venijn,
we sliepen met elkaar en dat was fijn
en daarom heb ik niemand ooit veracht,
maar ik zal jullie altijd dankbaar zijn.
Zo ben ik, mijn vriendinnen van één nacht.


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Tachtig teksten
transcriptie: Daniël

Cinderella

De nacht is eindeloos lang,
de weg is een grot
met groene druipsteenbomen,
ik spaar de wind die ik vang
om te fluiten, ik spot
met al mijn zielige dromen.

Mijn wagen rijdt verder als een pompoen,
de prins is vanavond op pad,
hij heeft z'n sokken vol gaten en één glazen schoen
en z'n laarzen geleend aan de kat
en onder de motorkap suizen
in hun tredmolen zes witte muizen.

AAAAAH, CINDERELLA!
 CINDERELLA!
 CINDERELLA!

En daar rijdt voor me een man
met z'n hoofd in z'n hoed,
die werkelijk niet kan rijden,
ik wed dat ik het wel kan,
ik kan het dubbel zo goed,
ik zal hem zo dadelijk snijden.

De vuurtorenwachter daalt af naar het strand,
zijn dochter zingt in haar boom,
de leeuwen regeren met ijzeren hand,
ik verberg mijn gezicht in mijn droom,
ik voel me onzeker van binnen,
het is tijd om een List te verzinnen.

AAAAAH, CINDERELLA!
 CINDERELLA!
 CINDERELLA!

En boven de bossen verrijst het kasteel,
veroverd door Reinaert de Vos,
Speculaas met z'n knecht op het dak van kaneel
gooit de grendels van suikergoed los,
dan duik ik meteen in de veren
om de poele het pielen te leren.

AAAAAH, CINDERELLA!
 CINDERELLA!
 CINDERELLA!


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Tachtig teksten
transcriptie: Daniël

Ballade van wat beter is

Als jongen jatte ik hun fruit
dan kreeg ik trappen voor mijn gat,
toen heette ik een aartsschavuit
omdat ik aan hun dochter zat.
De reputatie die ik had
ligt net als ik al lang op straat,
ze kennen mij in deze stad,
't Is beter dat ik haar verlaat.

Mijn ouders zitten nog met mij,
ik sla op hun verdriet geen acht,
ze leven in mijn zwijnerij
en als mijn moeder weer een nacht
dat ik niet thuiskwam, heeft gewacht,
dan zeurt ze en dan word ik kwaad
en vloek en brul uit alle macht.
't Is beter dat ik haar verlaat.

Ik vond mijn liefde in dit land,
langs heel het Spaarne was het mei,
eens was ons bed het Noordzeestrand,
maar verder zwijg ik, 't is voorbij.
Toch blijft zij altijd dicht bij mij,
tot scheiden ben ik niet in staat,
dus zijn we geen van beiden vrij.
't Is beter, dat ik haar verlaat.

Envooi
Ja, Prince, dat heeft u raak gezegd:
God is de liefde, verder niet.
Dat is wel goed, maar ik ben slecht
sinds wie mij lief was mij verliet,
sinds wie ik trouw was mij verried.
Maar ik wil liefde en geen haat,
dus als het leven dat niet biedt
is 't beter dat ik het verlaat.


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.Tegenland
bron: Tachtig teksten
transcriptie: Daniël

Tegenland

In oude kathedralen,
van Gotisch glas gebouwd,
liggen dode kardinalen
hun vriendinnen te beminnen
in steen en brons en goud.
En wijze uilen dalen
er neer, zo grijs als lood,
met de echo van verhalen
die de vorsten hen vertellen,
nog eeuwen na hun dood.

Zal ik blijven of verder gaan?
Ik trek mijn bonte jas met bellen aan,
mijn schelpenhoed, mijn staf ter hand,
zo wandel ik door Tegenland.

In morgennevels groeien
uit kratermeren koud
suikerlelies die gaan bloeien,
stijgend onder orgeltonen,
een klokkenspel van goud.
De wind waait uit het zuiden,
zodat je 't horen kunt
en het verre hoge luiden
in het sneeuwwit licht blijft hangen
dat ruikt naar pepermunt.

Zal ik blijven of verder gaan?
Ik trek mijn bonte jas met bellen aan,
mijn schelpenhoed, mijn staf ter hand,
zo wandel ik door Tegenland.

Ver boven alle dalen
en nevelbergen hoog,
hoger dan de zonnestralen
zal ik stijgen met mijn dromen
langs de glazen regenboog.
Het zal me toch wel lukken
aan het einde van de reis
om de gele maan te plukken.
Zou hij naar bananen smaken
of naar vanilleijs?

Zal ik blijven of verder gaan?
Ik trek mijn bonte jas met bellen aan,
mijn schelpenhoed, mijn staf ter hand,
zo wandel ik door Tegenland.


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Tachtig teksten
transcriptie: Daniël

Mensen om me heen

Wanneer de zon een cirkel is
een cirkel in een cirkel is
van vuur, op dat uur
heb ik mensen om me heen
ik ben niet alleen, nee
niet alleen.

Oranjerode vlammen van de rozen . . .

koor: Oranje boven
 Oranje boven!
slaan uit het bos, zo groen als mos
ik heb mijn vrienden om me heen gekozen
om de liefde, ah,
kan je geloven in iets anders
dan samen zijn en een te zijn,
alleen zijn met elkaar?

Gezucht in schemerduister  
 MENSEN OM ME HEEN!
gezang en zacht gefluister  
 MENSEN OM ME HEEN!
muziek en lege glazen  
 MENSEN OM ME HEEN!
het dansen van de dwazen  
 MENSEN OM ME HEEN!
en bootjeroeien, stoeien
en de boterbloemen bloeien
en zonnebloem en bereklauw,
de hemel witgrijshelderblauw!

Wanneer er witte sterren zijn
maan en planeten verre zijn
en zacht lacht de nacht
dan heb ik mensen om me heen
ik ben niet alleen, nee
niet alleen.

O nachten dat ik jou zocht in de zomer . . .

celesta: Ein Mädchen oder Weibchen
wünscht Papageno sich . . .
ver van de vijver, in het woud
en overal de warme geur van honing
in de wind, ah,
kon ik toen geloven in iets anders
dan altijd zijn en eeuwig zijn
voorgoed en overal.

Met kinderen en dieren 
 MENSEN OM ME HEEN!
midzomernachtmis vieren 
 MENSEN OM ME HEEN!
en liggen bij het vuur 
 MENSEN OM ME HEEN!
om vijfentwintig uur 
 MENSEN OM ME HEEN!
en liefde zonder kleren
en steeds iets anders leren
en dansen met de hartenband
een lied dat niemand anders kent.

Wanneer de ijzelvijzel
de wolken stampt, tot sneeuw verdampt
en engelenhaar,
dan heb ik mensen om me heen
ik ben niet alleen, nee
niet alleen.

Een groep van vrienden in het bonte ronde . . .

koor: Dat gaat naar Den Bosch toe,
 zoete lieve Gerritje . . .

kon ik mij warmen aan hun vuur . . .
maar een muur van kristallijnen schubben
zal ons scheiden, ah,
had ik maar een hamer in de morgen
die breken zou de glazen kou
van stilte om me heen
maar ik ben niet alleen
nee nee niet alleen
niet alleen.


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Tachtig teksten
transcriptie: Daniël

Canzone 4711

Er viel een hete schaduw over 't strand,
die depressie had de zon dus toch gevangen,
de wind bleef onder 't wolkendeksel hangen,
de dag bleef stilstaan tussen een en twee.
Vanilleijs smolt in haar bruine hand,
ze likte langzaam met een koel verlangen,
ze had nog zilte parels op haar wangen,
ze bracht de golven in haar haren mee
en in haar ogen de sterren van de zee.
In haar schelp van stilte zocht ik gaten,
probeerde mij met haar te laten praten,
ik keek naar boven en had geen idee.
Vier cijfers vormden een reclamevlucht,
toen hing er eau de cologne in de lucht.

Ze zei iets dat ik moeilijk kon verstaan,
een man zat met een radio te spelen
die mij daarop vierstemmig mee kwam delen
dat liefde alles was wat ik nodig had.
Ze keek me een tijd later peinzend aan
en net toen ik haar schouder wilde strelen
begon het haar klaarblijkelijk te vervelen
dat ik alleen maar zwijgend naast haar zat
en ze verdween half achter 't ochtendblad.
Tot haar navel toe was wereldnieuws te lezen,
ze zei dat eau de cologne fijn zou wezen,
het speet me dat ik dat niet bij me had.
Ze leek me onder haar bikini bruin,
ze had een hoge schutting om haar tuin.

De eerste druppels vielen op mijn hand,
tijd voor thee en om je aan te kleden,
opeens leek alles jarenlang geleden,
ze deed haar kleren aan en groette mij.
Een regensluier daalde over 't strand
en kinderen huilden hard en ontevreden,
de natte vlaggen zakten naar beneden
en iets dat nooit begon was al voorbij.
De zee zocht met haar zachte mond naar mij,
de regen deed me weer naar haar verlangen,
haar golven hielden mij opnieuw gevangen,
haar kleine wrede hand liet mij niet vrij.
Steeds verder werd ik weggesleurd van 't strand,
de geur van eau de cologne woei van 't land.


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Tachtig teksten
transcriptie: Daniël

Glazen stilte

De glazen koepel van de lucht is blauw
zodat je ook de blauwe zon niet ziet
het droge harde licht is blauw
en ook de parels van de dauw.
Hoe lang zal ik hier moeten blijven
ik kan niet weten wat ik wil
en onder mij verstijven
de glazen golven stil.

Er luiden klokken in de blauwe lucht
van blauwe sparren in het glazen ijs,
kristallen groeien langzaam verder dicht:
een mathematisch vergezicht.
En om het glazen hek te sluiten
komt Fahrenheit al uit zijn kot
op sleutels van opaalglas fluiten
van Nader tot U, mijn God.

Geel is de kleur die ik nooit vergeet
hier in de steppe van gegoten glas
blauw is de vrucht die ik moeizaam eet
de scherven smaken scherp en wreed.
De droge stilte wordt steeds erger
zodat ik vluchten moet
want daar achter de glazen bergen
ligt het land van vlees en bloed.


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.bron: Tachtig teksten
transcriptie: Daniël

Prikkebeen

Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad
en prikt de dagen van december op zijn hoed
hij fluit zijn pluchen lapjeskat
want hij heeft last van muizenissen
die nesten maken in zijn baard
maar deze laat hem weer mooi fluiten
het dier preekt ernstig voor de vissen
gevallen van een haringkar.
Hij lokt de dagen met zijn lier,
de dagen vliegen, hij blijft staan

- waar komt hij vandaan?
hij koestert de dagen van rood cellofaan
van glitter en watten en sterrenpapier

- geen mens kent zijn naam.
Meester Prikkebeen
Meester Prikkebeen
de mensen lopen langs hem heen, hij is alleen
Meester Prikkebeen.

Lantaarnopstekers gaan stil door de nacht
hij speelt zijn draailier voor hun harige gezicht
(slaap gerust, sluimer zacht)
een paladijn met zijn soldaten
blijft even luisteren naar hem
toch blijft zijn schotel leeg, ze lachen
alleen een meisje blijft staan praten
een mager meisje van plezier.

Waarom speel jij geen ander lied
je ogen en je mond zijn koud

- ik weet geen refrein
ik draag op mijn borsten een sleutel van goud,
het licht in mijn oog is een ster die verschiet

- zo kan ik niet zijn.
Meester Prikkebeen
Meester Prikkebeen
de mensen lopen langs hem heen, hij is alleen
Meester Prikkebeen.

Zij danst in de sneeuw en ze speelt tamboerijn
terwijl de lapjeskat heel stil de passie preekt
het geurt naar brood en warme wijn
en in de sneeuwnacht bij de wallen
verwachten ze het nieuwe jaar
de laatste dag komt aangevlogen
de laatste slagen zijn gevallen
een vuurpijl spuit de hemel in.

En morgen verdwijnen ze over het land
het nieuwe jaar is wijd en groen
de bloemenwei is leeg en groen
nooit zien ze hem terug
wie weet wat de dagen dit jaar zullen doen
zij speelt met de kat en hij zwaait met zijn hand:
vaarwel en tot ziens
tot ziens
misschien tot ziens.
Meester Prikkebeen
Meester Prikkebeen
de mensen lopen langs hem heen, hij is alleen
Meester Prikkebeen.


Teksten op internet gezet met toestemming van Lennaert Nijgh.
De copyrights blijven onverkort geldig.
Transcripties kunnen overname-fouten bevatten. Correcties zijn welkom.
Gegenereerd door DVEGEN 3.2 op 2004-10-09
email